Vastaava työnjohtaja - Järvi-Suomen Rakennus Oy

Go to content

Main menu

Vastaava työnjohtaja

Rakentaminen

Järvi-Suomen Rakennus Oy:n toimenkuvaan kuuluu vastaavan työnjohtajan ja valvojan palvelut.

Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on valvoa, että rakennustyö etenee määräysten ja rakennusluvan mukaisesti sekä huolehtia, että rakentamisen aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja virheiden korjaamiseksi.
Jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta, on oltava vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä työmaalla ei saa aloittaa eikä jatkaa ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Valvoja on rakennuttajan luottohenkilö. Valvojan tehtävänä on auttaa rakennuttajaa rakennushankkeen valmistelussa, suunnittelun ohjauksessa, tarjouskilpailussa ja tarjousten käsittelyssä sekä sopimusten tekemisessä. Tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin valvoa rakennustyön toteutusta.

Lisää tietoa vastaavasta työnjohtajasta löydät tästä.

Lisää tietoa valvojasta löydä tästä.


Etsi
Back to content | Back to main menu